PREPARACIÓ OPOSICIONS COS DOCENT 2019-20

La preparació del curs d’oposicions 2019-20 es durà a terme segons la legislació vigent.

Durant les classes preparem tota la oposició completa (temari, que és propi del centre, programació didàctica, unitats didàctiques i supòsits pràctics) una vegada elaborada la programació i les unitats didàctiques, es corregeixen pels nostres preparadors i, posteriorment, s'expliquen les tècniques de defensa enfront del tribunal. A més, a criteri de l'opositor, aquest pot defensar la seva programació i unitats didàctiques a classe.
 

Inici de curs a partir de setembre de 2019

 

Com novetat enguany hem programat una nova modalitat de ensenyament amb l’objectiu de facilitar la seva preparació.

  • Modalidad Streaming 

  • Modalitat Presencial

 

 

 

Horari Especialitats Cos de Mestres

 

Educació Primària             Dijous 18:00 a 20:00

Anglès                                 Dimarts 18:00 a 20:00

Horari Especialitats Cos de Secundaria

Anglès                                 Dimarts 16:00 a 18:00

Geografia i Història          Dijous 16:30 a 19:30

Biologia i Geologia           Dijous 16:00 a 18:00

 

 

veOnline.jpg

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

© 2023 by ΩΛΜ.All rights reserved.