PREPARACIÓ OPOSICIONS COS DOCENT 2019-20

EIVISSA

Juntament amb  la col·laboració de l'Acadèmia Jusmar, enguany ofertam la preparació al Cos de Mestres a Eivissa.

 

Aquest curs és semi presencial i consisteix en 9 sessions intensives que es duen a terme en dissabte una vegada al mes. Cada sessió té una durada aproximada de 5 hores.

 

Durant les classes preparem la part pràctica de la oposició (programació didàctica, unitats didàctiques i supòsits pràctics) i en modalitat on line el temari (propi del centre) una vegada elaborada la programació i les unitats didàctiques, es corregeixen pels nostres preparadors i, posteriorment, s'expliquen les tècniques de defensa enfront del tribunal. A més, a criteri de l'opositor, aquest pot defensar la seva programació i unitats didàctiques a classe.

A més de les classes presencials, l'opositor té una clau d'accés al nostre portal web on hi trobarà tot el temari complet així com exemples de programació i unitats didàctiques i les referències legislatives actualitzades per elaborar la seva pròpia programació i unitats didàctiques.

 

El grup s'obrirà segons demanda, per més informació contactar amb el centre.

 

Matrícula Oberta

 Calendari de sessions  

 

 

 

© 2023 by ΩΛΜ.All rights reserved.