PREPARACIÓ OPOSICIONS COS DOCENT 2019-20

Enguany ofertam la preparació al Cos de Mestres i la part pràctica del Cos de Secundària.

 

El curs del Cos de Mestres és presencial i consisteix en sessions dues hores per setmana que es duen a terme segons horario per especialitat.

 

Durant les classes preparem tota la oposició completa (temari, que és propi del centre, programació didàctica i unitats didàctiques) una vegada elaborada la programació i les unitats didàctiques, es corregeixen pels nostres preparadors i, posteriorment, s'expliquen les tècniques de defensa enfront del tribunal. A més, a criteri de l'opositor, aquest pot defensar la seva programació i unitats didàctiques a classe.

A més de les classes presencials, l'opositor té una clau d'accés al nostre portal web on hi trobarà tot el temari complet així com exemples de programació i unitats didàctiques i les referències legislatives actualitzades per elaborar la seva pròpia programació i unitats didàctiques.

 

Inici de curs a partir de setembre de 2019

 

 

 

Matrícula Oberta

Horari Especialitats Magisteri

 

Educació Primària             Dijous 18:00 a 20:00

Anglès                                   Dimarts 18:00 a 20:00

Inici Setembre

 

Horari Secundaria

Programació Didàctica   Pendent de confirmar 

Anglès                                  Dimarts 16:00 a 18:00

Geografia i Història          Dijous 16:30 a 20:30

Biologia i Geologia            Dijous 16:00 a 18:00

 

 

format:

presencial

streaming

online

© 2023 by ΩΛΜ.All rights reserved.